Theo Derks silobouw - Alles voor Uw mestopslag onder 1 dak
Korte omschrijving van onze Agrarische / industriële  silo
De platen van onze agrarische / industriële  silo bestaan uit gewapende prefab betonnen wandpanelen. Deze worden geproduceerd in de fabriek. De silo bestaat uit:  Silowand elementen //  Prefab gewapend beton  Betonsterkte C 35/45 //  Milieuklasse XC4 XF3 XA2 X43 In de betonelementen worden pvc- buizen gestort  waardoorheen  spankabels worden doorgevoerd.  Deze worden extra behandeld met vet om ze te beschermen tegen corrosie en andere invloeden. De verankering van de kabels vindt plaats in een spanelement
 
 
 
Het  gepatenteerde EPDM rubber
spankabel welke door de betonelementen wordt gevoerd
 
 
 
 
 
 
Het  gepatenteerde EPDM rubber heeft een elastische eigenschap, en absorbeert de constante bewegingen waaraan de tank wordt onderworpen.
Deze   bewegingen kunnen optreden door verandering van het vloeistofniveau, door de gronddruk en door wisselende weersomstandigheden. Het zorgt voor de afdichting tussen de elementen
 
 Voor aanvang van de bouw: 
 Voor aanvang van de bouw wordt het middelpunt van de silo aangegeven door de opdrachtgever.
 
 Eisen  grondwerk
 De diameter van de bodem van de uitgraving moet 2,0 m groter zijn dan die van de silo De bodemplaat van de silo moet vorstvrij  zijn en op een vlakke ondergrond  worden aangebracht.   Het grondwerk moet vlak zijn en vrij van losse grond. Mogelijke zachte gebieden moeten worden afgegraven en gevuld worden met  korrelige materialen. De bouwput dient door de opdrachtgever gedurende de gehele bouwtijd d.m.v. toegestane maatregelen (Bijv. Drainage leidingen en pompen) droog gehouden te worden. (rekening houdend met de bodemgesteldheid). Tenslotte dient het verdichte en geëgaliseerde oppervlak bedekt te worden met een plastic folie. De rand v/d vloer- wand aansluiting dient geheel vlak te worden aangebracht met een maximale tolerantie van +/-1 cm op een strook van 1 m rondom silo
 
 Na de montage van de silo
 Na voltooiing van het spannen van de spankabels worden de kabels gesneden en verzegeld verankerd. De tank mag niet eenzijdig aangevuld worden met grond dit mag  niet eerder dan 7 dagen na het storten van de omtrekkende ringankers. De grondaanvulling mag niet worden uitgevoerd als water aanwezig is in de silo. Het moet worden uitgevoerd in lagen van 25-30cm. Elke laag moet worden verdicht voordat de volgende laag wordt aangebracht. om schade aan de zijden van de silo te voorkomen en dient te bestaan uit  zand, grind of aarde  (geen  grotere stenen). De agrarische  /  industriële silo van  Theo Derks Silo Bouw  is een duurzaam product  en beschikt over een zeer goede  kwaliteit-prijs verhouding
 
Neem voor meer  informatie  over onze agrarische / industriële silo contact met ons op. Wij maken graag een aanbieding  op maat voor U.
                                                     
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint