Theo Derks silobouw - Alles voor Uw mestopslag onder 1 dak

separators
Met de separator van  Silobouwkunnen vaste en vloeibare fracties van vezelrijke productstromen zoals dierlijke mest, mechanisch van elkaar worden gescheiden.. Al jaren worden uitstekende resultaten behaald met honderden installaties overal ter wereld, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Deze krachtige machine verwerkt met gemak alle soorten mest van vee en levert een grote hoeveelheid zeer droge vaste stof, terwijl in de vloeibare fractie slechts een minimale hoeveelheid zwevende stoffen achterblijft

Waarom separeren?
Opslag en transport van drijfmest vergen veel aandacht en mestopslagkosten zijn hoog. Daarnaast kan de opslag van mest voor mens en dier gevaar opleveren en het milieu belasten. Mest veroorzaakt stank en trekt ongedierte aan. Ongedierte dat in aanraking is geweest met mest kan ziektes overbrengen. Door mest te scheiden dringt u deze nadelen sterk terug en zet u gelijk afvalmateriaal om in een bruikbaar nevenproduct. Bijkomende voordelen van mestscheiding: 

• Afgescheiden vaste fractie is na een korte composteringstijd
 - verhandelbaar of bruikbaar als meststof
 - geschikt als vulling van de ligboxen

• Afgescheiden dunne fractie is bruikbaar  
- bij een flushsyteem
 - op de weidegrond en/of in de akkerbouw 

• Lagere kosten voor drijfmestopslag

• Minder stankoverlast en gezondheidsrisico’s

• Geen verontreiniging van grondwater omdat vloeibare mest            niet langer wegstroomt

  De separator van  Silobouw  is een praktische en efficiënte oplossing voor elke vorm van mestverwerking en is toepasbaar in alle gebruikelijke stalsystemen.  
Of het nu gaat om een melkvee-, varkens- of pluimveebedrijf, Theoderks Silobouw  levert oplossingen die de verwacht­ingen  steeds weer overtreffen. 

 Voor meer informatie of technische ondersteuning met betrekking tot uw installatie kunt u vandaag nog contact met ons opnemen  Ook kunnen wij U een aanbieding maken van Uw mestscheider

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint