Theo Derks silobouw - Alles voor Uw mestopslag onder 1 dak

Reiniging mestsilo
Opslag van mest zorgt jaarrond voor een zware belasting van materiaal, niet in de laatste plaats door de agressieve werking van ammoniak. Vooral stalen silo’s hebben het zwaar te verduren. Veel voorkomende problemen zijn roestende boutkoppen en kitnaden die openstaan. Het gevolg: aangetast emaille en verroeste hoeklijnen, waarbij de kans bestaat dat de afdekking grote schade kan toebrengen aan de stalen wanden. Dankzij periodiek onderhoud wordt schade voorkomen en kan de levensduur van een stalen silo worden verdubbeld. Bij dit onderhoud is sprake van een grondige siloreiniging, waarna de silo zorgvuldig kan worden geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd.

Veel mestbassins zijn ouder dan twintig jaar en nog steeds niet gecontroleerd op hun constructie en kwaliteit. Enerzijds omdat eigenaars dit niet weten; anderzijds omdat het geld kost om een grondige inspectie te laten verrichten. Vooral dit laatste is erg kortzichtig. Hoe langer een inspectie wordt uitgesteld, hoe hoger de reparatiekosten zullen zijn. Een te late keuring kan zelfs tot afkeuring van het mestbassin leiden. Indien een mestbassin, dat niet is gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf, openbarst zal de verzekeringsmaatschappij ook geen financiële hulp bieden. Er is immers niet aan de voorschriften voldaan welke in de polis staan..

Los van de financiële risico’s die samenhangen met het gebruik van mestsilo’s moeten ook de gezondheidsrisico’s niet onderschat worden. Helaas gaan nog steeds veel gebruikers van mestsilo’s te makkelijk om met de gevaren welke samenhangen met mestgassen. Op bijna alle veehouderijbedrijven zijn er voorbeelden van gevaarlijke gasvorming, zoals dieren die stikken bij het mixen van mestkelders, of erger: personen die blijvend letsel overhouden of zelfs overlijden na inademing van mestgas.

Silobouw BV heeft een ruime ervaring in het reinigen van mestsilo's, maar ook van silo's die voor de opslag van andere (gevaarlijke) stoffen worden aangewend. Veiligheid staat bij  Silobouw BV hoog in het vaandel. Er wordt gebruik gemaakt van beroepsbeschermingsmiddelen, zoals gasmeting apparatuur, speciale luchtpakken met onafhankelijke adembescherming en gekeurde valbeveiliging. Silobouw BV  werkt met hightech communicatie- en monitoring systemen. Het bedrijf beschikt over meerdere pompen, slangen, spuitkoppen en pakken. Zo kan voor iedere situatie de juiste apparatuur gebruikt worden en is de opdrachtgever verzekerd van een efficiënte uitvoering van de klus. Het personeel is VCA gecertificeerdVragen kunt U stellen via ons contactformulier         contactformulier  Graag maken wij voor U een passende aanbieding     offerteformulier    


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint